, ,

→ , ,"4" "5"

: -

" "


Ņ..3
1 -
1.1 -. -.6
1.2 - Progect Expert..11
1.3 -20
1.4 -腅..27
2 -
2.1 ...31
2.2 -ѻ32
2.3 : 充..46
2.4 , 酅62
3 -
3.1 -69
3.2 -.73
3.3 - -ѻ...76
Ņ..83
ۅ.86
Ņ.88

:

""


Ņ..6
1
1.1 셅.8
1.2
..15
1.3 ʅ...18
2 -

2.1 -...28
2.2 - -29
2.3 - ...44
3
3.1 腅..55
3.2 -.58
3.3 . 텅62
Ņ..71
ۅ.73
Ņ.76

2016 . . , .

: -

" "


充...5
1 :
1.1 : , , ...7
1.2 腅14
1.3 20
2 ES ֻ
2.1 - 腅..27
2.2 ⅅ.31
2.3 ⅅ....36
2.4 ....43
2.5 .46
2.6 .48
2.7 򅅅.49
2.8 腅.53
3 -
3.1 .58
3.2 腅..63
3.3 腅...68
充.....75
....77
...78

:

" "


Ņ......5
1
1.1 򅅅.....8
1.2 腅.....14
1.3 腅....21
2 - ʻ
2.1 껅...27
2.2 ...35
2.3 , ...51
3 ʻ
3.1 , , , 腅.....57
3.2 腅.......63
.........73
ۅ.....75
߅78

:

" "


Ņ..3
1
1.1 充..5
1.2 ...9
1.3 腅.19
2
2.1 -컅26
2.2 컅..29
2.3 腅33
2.4 컅43
3
̻
3.1 ㅅ...49
3.2 컅..61
3.3 酅..71
Ņ.77
…80
߅.82

:

" "


Ņ..5
1 :
1.1 . .8
1.2 腅..16
2 -
2.1 . 腅...28
2.2 ⅅ....35
2.3 腅...46
2.4 ...52
3
3.1 腅..64
3.2 腅.71
3.3 腅....75
Ņ.85
ۅ.....88
߅.90

: -

" "


.6
1 .8
1.1 - .8
1 .24
2.1 , , .24
2.1.1 .24
2.1.2 .25
2.1.2.1 - .26
2.1.2.2 .30
2.1.2.3 - - .37
2.1.3 .39
2.1.4 .47
2.1.5 .51
2.1.6 , .54
2.1.7 - .56
2.1.7.1 .56
2.1.7.2 - - .60
2 .67
2.1 - , .67
2.2 -, .80
.85
.87

:

" "


充.......3
1
1.1 ԅ...5
1.2 ԅ...15
1.3 ...........................................27
2
2.1 껅....32
2.2 껅...37
2.3 , .......47
3 ʻ
3.1 ...59
充.73
75
....77
....78
…....81
Å....82
ą....83

" " , , , .

" , , ":

:

- 2019

>>

, -?

>>

" "

>>

, ,

>>